top of page

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası (Yeni baskı)

Ülkemizin sahip olduğu imkânlar ve sorunların anlaşılabilmesi ancak sahip olduğu fiziki coğrafya şartları ve bu şartların şekillendirdiği beşeri yapıyı anlamakla mümkündür. Çok sayıda politikacı ve siyaset bilimci Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemine işaret etmektedir. Dünya üzerindeki konumu değişmese de, yaşanan siyasi ve politik gelişmeler her geçen gün Türkiye’nin bu öneminin artacağına işaret etmektedir. Dolayısı ile Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunlar ile sahip olduğu zenginliklerin kaynağı olan doğal şartları anlama konusunda bu eserin faydalı olacağını düşünüyor, Türkiye’nin fiziki coğrafya şartları ile ilgilenenler için "Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası" başlıklı bu eserin bir başucu kaynağı olacağına inanıyoruz.

Bu eserin içeriğini oluşturan konuların şekil, fotoğraf, harita ve grafiklerden oluşan haftalık ders sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Bình luận


bottom of page