top of page

Coğrafyanın Genel Esasları

Siyasi Coğrafya

Bu dersin amacı, Siyasi Coğrafya ve araştırdığı konuları, dünya siyasetini belirleyen coğrafi faktörleri, dünyadaki siyasi coğrafya teorilerini, Türkiye’nin konumu ve siyasi coğrafya açısından önemini öğretmektir.

SIYASI_COGRAFYA.jpg

Türk Dünyası Coğrafyası

Türklerin dünyada dağılışı ve bu dağılışı etkileyen unsurları, nüfusu, nüfusun nitelikleri ve dağılışı, tabi kaynaklar ve bunların kullanımının sonuçları ile Türk dünyasındaki ekonomik faaliyetleri coğrafi prensipler çerçevesinde öğretmektir.

TURK_DUNYASI.jpg

Sanayi Coğrafyası

Sanayi faaliyetlerinin coğrafi dağılımı hakkında genel bir kültür oluşturma ve sanayi faaliyetleri mekân arasındaki ilişkinin açıklanması

SANAYI_COGRAFYASI1.jpg
SANAYI_COGRAFYASI1.jpg
press to zoom
SANAYI_COGRAFYASI3.jpg
SANAYI_COGRAFYASI3.jpg
press to zoom
DEMIR_CELIK.jpg
DEMIR_CELIK.jpg
press to zoom
Education Books Bookshelfs

Mesleki İngilizce

Coğrafyacılar için mesleki İngilizceye giriş dersinde; kelime bilgisi, bilimsel metinleri okuma ve anlama, seminer, akademik yayınları takip edebilecek tecrübe kazandırma hedeflenmektedir. Dersin amacı, coğrafya ile ilgili temel kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğretilmesidir.  Bu çerçevede dersin içeriğine uygun materyal ve ders içeriği kullanılmaktadır.

bottom of page