June 14, 2020

II. Dünya savaşından sonraki süreçte Dünyada meydana gelen siyasi olaylar, Dünya Siyasi Haritasının değişimi, iki kutuplu dünya, soğuk savaş gibi kavramların ortaya çıkma süreci ve küresel dünyaya gidişin mihenk noktalarına vurgu yapılan "Değişen Dünya 1950-2020" başlı...

May 23, 2020

2020 Ocak ayının son günlerinde Mersin'de çekmiş olduğum fotoğraflara ve Mersinler ilgili kısa bir değerlendirme yazısına fotoğraflar ve video galerisinden ulaşabilirsiniz. 

May 23, 2020

2019 Ağustos ayında Rahmet-i Rahmana kavuşan Şeki Müftüsü Selim Efendi; SSCB döneminde Azerbaycan'da dini hayatı anlatıyor. Video kaydına fotoğrafa ve video galerisinden ulaşabilirsiniz. 

May 21, 2020

Siyasi Coğrafya Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme başlıklı makalemiz Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisinin 17(34), 2019 sayısında yayınlandı. Makaleye yayınlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

January 31, 2020

TÜBA ve Milli eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen TÜBA

“VII. UYGULAMALI BİLİM EĞİTİMİ KURSU” Coğrafya alanı için verdiğim eğitim sunusunu Etkinlikler, Fotoğraf ve Video galerisinden inceleyebilirsiniz.  

January 3, 2020

İslam ülkelerinde sosyal yapı, demokratik katılım ve güvenlik başlıklı makaleye yayınlar sayfasından ulaşabilirsiniz. 

January 2, 2020

Web sayfamızdaki bazı dosyalar ve bu dosyaların bağlantıları yenilenmiştir. 

Körfez ülkelerinden Katar'da enerji kaynaklarının kullanımı ile mekansal değişim arasındaki ilişkiyi konu alan ve UCEK-2019'da özeti bildiri olarak sunulan çalışmamızın tam metni yayınlanmıştır.  

December 12, 2019

9-12 Aralık 2019 haftası Türk Dünyası İncelemeleri, Coğrafyanın Genel Esasları ve Siyasi Coğrafya ders sunuları  sisteme yüklenmiştir.

December 7, 2019

Siyasi coğrafya, jeopolitik ve Ortadoğu jeopolitiği üzerine bir değerlendirme başlıklı makale Profesör Doktor Nuran Taşlıgil'e Armağan kitabında kitap bölümü olarak yayımlandı.

Please reload

Recent Posts

May 23, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags