Dünya Nüfusunun Tarihi Gelişimi ve Mekansal Değişim

Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi

Türk Dünyasının Demografik ve Siyasi Yapısı

Sosyal Bilgilerin Pedogojik Temelleri

Yerleşmenin Tarihi Süreç İçinde Değişimi ve Türkiye