TAŞKENT'TE KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KONGRESİ

Özbekistan'ın başşehri Taşkent'te yapılan kongrede "Tarihi Şehirlerde Kültürel Miras Ve Coğrafi Şartlar Arasındaki İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", başlıklı bildiri sunulmuştur. Bildiri metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilinir. 

TEVİTÖL SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI

Öğrencilerinin tamamı burslu olan TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi tarafından her yıl yapılmakta olan TEVİTÖL Sosyal Bilimler Çalıştayına coğrafya alanında uzman olarak katılılım yapıldı. Çalıştay 2018 programı 28 Nisan 2018 tarihinde vakfın Gebze’deki kampüsünde yapıldı. Coğrafya Atölye planına aşağıdaki linkten ulaşıla bilinir.

BÖLÜM TANITIMI

KONFERANS

27.11.2017 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde "Ortadoğu Jeopolitiği" konulu bir konferans verildi. Konferansta tarihi süreç içerisinde Ortadoğu’da meydana gelen olaylar ve bu olayların ortaya çıkardığı siyasi görünümün arkasındaki jeopolitik faktörler üzerinde duruldu.  

İstanbul’daki lise öğrencileri zaman zaman üniversiteleri ziyaret ederek bölümler hakkında bilgi almak ve ona göre tercih yapmak istemektedirler. Böyle bir faaliyette bölüm tanıtım ve bilgilendirme toplantısı.    

MÜZE ZİYARETLERİ ve ARAZİ ÇALIŞMALARI

Coğrafya bölümünde verdiğim derslerin içeriklerine uygun olarak her yıl iki gezi yapılmaktadır. Bunlardan biri müze ziyaretleri diğeri Yarımburgaz mağarası-Küçükçekmece-Bahçeşehir arazi çalışmasıdır. Müze ziyaretleri çerçevesinde Milli Eğitim Eğitim Araçları Müzesi,  İslam bilim ve teknoloji Müzesi ve Koç Sanayi Müzesi Sanayi Coğrafyası dersi kapsamında bilim ve teknolojideki gelişme/değişmeye yönelik bir kültür kazandırılmak istenmektedir. Yarımburgaz Mağarası-Küçükçekmece-Bahçeşehir arazi çalışması ile insanoğlunun ilk yerleşme örneklerinden olan mağaralardan 18. Yüzyıl İngiltere Londrada geliştirilen geleceğin bahçeli şehirleri modeli anlayışı ile 1990’li yılların başında kurulan yerleşim birimi üzerinden modern yeşermelerin özelliklerine vurgu yapılmaktadır. Yarımburgaz Mağarası-Küçükçekmece gölü- Bahçeşehir arazi çalışmalarına ait fotoğrafları Fotoğraf ve Video Galerisi sayfasından inceleyebilirsiniz.

FORUM

5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında İran’ın Tebriz şehrinde yapılan 4. İRAN-TÜRKİYE FORUMU- yeni Ekonomi Ekosistemi ve Stratejik Sektörler konulu toplantı Tebriz Ticaret Odası yetkilileri ile Türkiye’den bir grup akademisyen ve iş insanının katılımı ile gerçekleşti. Aynı bölgede bulunan ve aynı sınırı paylaşan İran ve Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapabilmesi için mevcut fırsatlar ile sorunlar tartışıldı. Sanayi, ticaret, turizm ve eğitim gibi çok farklı alanlarda ne tür işbirliği yapılabileceği üzerinde duruldu. Kuzey İran’da yer alan Tebriz şehri İran’ın ekonomik bakımdan gelişmiş en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Türk kültür tarihi bakımından önemli bir birikime sahiptir. Tebriz müzesinde sergilenen eserlerin önemli bir kısmını Selçuklu dönemine ait eserler oluşturmaktadır. Mekke’ye gönderilmek üzere Mermer üzerine işlenmiş Besmele-i Şerif başlı başına görülmesi gereken bir eserdir. Çift başlı kartal örnekleri, Selçuklu döneminde bastırılmış madeni paralar yüzlerce eserden öncelikle ifade edilmesi gereken bir kaçını oluşturmaktadır. Anadolu dışında bir şehirde hiç yabancılık çekmeden, kendimi emniyette hissederek bulunduğum birkaç şehirden biridir TEBRİZ. Tebriz’den çekmiş olduğum fotoğrafların bir kısmını Fotoğraf ve Video Galerisinden inceleyebilirsiniz.

©2020 by Hamza Akengin.