top of page

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Bakü'de yapılan VI. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda sunmuş olduğum "Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türk Dünyasını Genel Görünümü" başlıklı bildiri metnini yayınlar sayfasından inceleyebilirsiniz.

bottom of page