VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Bakü'de yapılan VI. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda sunmuş olduğum "Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türk Dünyasını Genel Görünümü" başlıklı bildiri metnini yayınlar sayfasından inceleyebilirsiniz.