top of page

Meyve hasat makinesi


Tarım faaliyetlerinde makineleşmenin verimliliği artırdığı bilinmektedir. Sanayileşmiş ve ekip, biçme ve hasat işlerinde makine kullanımı arttıkça işçiliği bağımlılık azalmakta, verimlilik artmaktadır. Tarımda makine uygulamalarına örneklerden bir de zeytin, iğde, kiraz, ceviz gibi meyvelerin hasadında makine kullanımı. Zeytin, iğde, kiraz ve ceviz gibi meyvelerin hasadında bu tür makinelerin kullanımı hem bu meyvelerin üretimine dayalı faaliyetleri geliştirecek hem de işçiliğe bağımlılığı azaltacak aynı zamanda, birim alandan alınan verimi artıracak ve ürün zayiatını önleyecektir. Tarımda bu tür makinelerin kullanımın yaygınlaşması sadece tarım faaliyetlerini desteklemekle kalmayacak aynı zamanda tarım faaliyetlerinde kullanılan makinelerin üretimini ve teknoloji geliştirmesine de destek olacaktır.


bottom of page